Martina Klasića 16, Vrdnik, Srbija +381 22 21 55 333 rezervacije@hotelpremier.rs

Fizikalne terapije

Hotel Premier Aqua, Banja Vrdnik, Vrdnik, Wellness and Spa, bazeni, termalna voda, Smestaj, Apartmani
Tens ili transkutana elektroneuro stimulacija je metoda lečenja bola električnim draženjem senzitivnih nervnih završetaka u koži. Ima ulogu da blokira receptore za bol. Za tens se koristi naizmenična niskofrekvetna impulsna struja. Trajanje procedure je oko 20 minuta, pacijent treba da oseća blagu struju, peckanje. Indikacije: u kontroli akutnog, hroničnog i neurogenog bola, kod neuralgija, radikulopatija, artroza, periartritisa, artritisa i sportskih povreda.
Dijadinamične struje su niskofrekvetne struje, a fiziološko dejstvo ovih struja je nadražaj nervnih vlakana koja nose bol i vazodilatacija krvnih sudova. Terapijski efekti ovih struja su – smanjenje bola, otoka i upale, povećanje mišićne kontrakcije i povećanje lokalne cirkulacije.
Galvanizacija je jednosmerna konstatna struja gde je smer kretanja struje od katode (-) ka anodi (+). Katoda se postavlja uvek distalno, smer kretanja struje je uvek ka srcu i prati vensku cirkulaciju. Pozitivna elektroda se postavlja na mesto bola, zbog svog analgetskog efekta. Neželjena dejstva su opekotine na koži. Indikacije: pareze i paralize perifernih nerava, reumatske bolesti, osim zapaljenskog u akutnoj fazi, bolesti krvnih sudova i poremecaji cirkulacije, posttraumatski edemi.
Interferentne struje su niskofrekventne stuje koje nastaju endogeno u tkivu interferencijom srednjefrekventnih struja iz dva samostalna strujna kola ( 1- 100 Hz). Ukrštaju se na mestu aplikacije. Više frekvencije imaju analgetički efekat, niže imaju nadražajni. Dozvoljena je aplikacija u predelu metala, ne izazivaju opekotine, i dobro se podnose. Ova struja se ne uvodi iz spoljne sredine , kao kod drugih metoda, već se stvara u tkivima. Indikacije: tretman svih trauma, stvaranje kalusa, neuralgije, kod svih degenerativnih oboljenja, regeneracija oštećenih nerava.
Elektroforeza je unošenje leka pomoću galvanske struje.
Elektrostimulacija je nadražaj strujom određenog inteziteta, frekvencije i trajanja u cilju izazivanja mišićne kontrakcije kod oduzetih mišića.
Ultrazvučna terapija je postupak primene ultrazvučne energije u terapijske svrhe. Ultrazvuk deluje analgetički (smanjuje bol), pospešuje regeneraciju tkiva i smanjuje mišićni spazam. Izaziva reapsorbciju otoka i povećava lokalnu cirkulaciju krvi.
Magnetoterpija predstavlja primenu niskofrekventnog magnetnog polja u terapijske svrhe. Može se aplikovati preko odeće i gipsa. U toku terapije pacijent ne oseća nikakve senzacije. Vreme trajanja aplikacije je najčešće 30 minuta, a solenoid se aplikuje direktno na željenu regiju. U slučaju primene pločastih magneta, neophodna je njihova fiksacija trakama .
Superinduktivni sistem il ivisokofrekventni magnet predstavlja novu metodu lečenja u fizikalnoj terapiji. Ova vrsta terapije u kratkom vremenskom roku uklanja bol kod različitih stanja, bilo da su akutna ili hronična. Superinduktivni magnet je jedinstveno tehnološko rešenje za lečenje nervnog, mišićnog i zglobno-skeletnog sistema.
Aparaturna limfna drenaža ili presoterapija se primenjuje u cilju eliminacje štetnih produkata metabolizma i viška tečnosti, vršeći pritisak na krvne sudove, limfne sudove i čvorove. Tretman traje 30 do 40 minuta. Pacijent je u ležećem položaju, u komotnoj pamučnoj garderobi i čarapama. Nakon završetka tretmana, pacijent može da nastavi svoje uobičajene aktivnosti. Tretman je bezbolan i može se primenjivati svakodnevno.
Hilt laser- laser visokog inteziteta je terapija stimulisanom svetlosnom energijom. Omogućava duboku tkivnu penetraciju, do 12 W u kontinuiranom modu, njegova snaga je do 50 puta jača nego kod hladnih lasera. Lasersko zračenje se može primeniti tačkasto na bolna mesta, skenirajućom tehnikom refleksno, delovanjem na refleksne zone, Valeove tačke kao i akupunkturne tačke (laseropunktura).
Kinetek ili Arthromot je najsavremeniji aparat za pasivnu mobilizaciju. Aparat je poznat i pod nazivom robot u fizikalnoj medicini, koji daje savremeni pristup fizikalnoj terapiji u cilju vraćanja normalne pokretljivosti, kao i dobijanje maksimalne amplitude pokreta u zglobu za vrlo kratko vreme.Kinetek (Arthromot) omogućava izvođenje pasivnih pokreta, bez aktivnog učešća pacijenta i bez uključivanja njegove mišićne snage.
Tekar terapija zasniva se na primeni radiofrekventnih talasa koji uzrokuju toplotnu reakciju u tkivu. Primenjuje se putem dve elektrode čiji je izvor generator radio talasa. Uz pomoć specijalne kreme kao kontaktnog sredstva, pritiskom na kožu, radio talasi stimulišu unutrašnju telesnu energiju i emituju dovoljnu količinu toplote koja je potrebna da bi se smanjio bol, upala i poboljšala cirkulacija krvi. Tekar terapija se moze sprovoditi uz blagu masažu (što je posebno preporučljivo kada postoji napetost mišića), uz pasivno istezanje (kada je potrebno povećati pokretljivost nekog dela tela) i voljnu aktivaciju misića (doprinosi opuštanju mišića).
Shockwave dovodi do ublažavanja bola (analgezija), poboljšanja mikrocirkulacije i opuštanja mišića (miorelaksacija). Podstiče ćelije koje stvaraju kolagen i koštano tkivo, što ubrzava zarastanje i regeneraciju oštećenog tkiva. Shock wave je dizajniran tako da ne dovodi do oštećenja kože. Indikacije: kalcifikati u mekim tkivima (petni trn, tetive mišića ramena, Ahilova tetiva), BOL u mišićima, pripojima, tetivama (teniski lakat, skakačko koleno, golferski lakat, plivačko rame, bacačko rame, trkačko koleno), kod sindroma smrznutog ramena, kod povišenog tonusa mišića (trigger tačke mišića), kod sportskih povreda.
BIOPTRON lampa otklanja i ublažava bolove tako što polarizovana svetlost prodire duboko u tkiva i ubrzava lečenje, radikalno smanjuje upalu i podstiče cirkulaciju krvi. Terapija je bezbedna za sve tipove kože, bez neželjenih efekata. Dužina svakog tretmana jednostavno se podešava po minutnoj skali. Zakošen oblik aparata olakšava njegovo postavljanje u različite položaje, tako da se mogu tretirati svi delovi tela pacijenta.
Ekstenzija kičmenog stuba predstavlja bezbolnu tehniku lečenja koja se najčešće koristi kod pacijenata sa lumbalnim i cervikalnim sindromom. Trakcija počinje nekoliko dana nakon akutnih bolova. Njom istežemo kičmeni stub i pripadajuće mišiće i ligamente, povećava se međupršljenski prostor te time bitno smanjuje ili potpuno uklanja pritisak na nervne strukture.
Hidromasaža je jedan od oblika hidroterapije i masaže, koji se sprovodi uz pomoć hidromasažne kade, čije dimenzije i oblik omogućavaju da svaki pacijent u njoj može da zauzme udoban i relaksirajući položaj. Hidromasaža se izvodi uz pomoć vodene pumpe sa regulatorom temperature tople vode, jakim vodenim talasom. Na taj način se koriste dva terapijska učinka vodenog talasa, masaža mekih tkiva i toplotni učinak termomineralne ili obične vode, čija se temperatura individualno prilagođava.
Kineziterapija predstavlja oblast fizikalne terapije koja se bavi primenom pokreta u svrhe lečenja i kao deo fizikalne terapije predstavlja jedan od najvažnijh aspekata medicinske rehabilitacije. Još veći značaj kineziterapija dobija upravo zbog toga što pokret dovodi do angažovanja i ostalih organskih sistema : kardiovaskularnog, respiratornog, endokrinog itd. Zato je danas kineziterapija obavezni deo rehabilitacije ne samo kod bolesti i povreda koštano-zglobnog sistema (lokomotornog aparata), već i kod bolesti srca i krvnih sudova, bolesti disajnih organa, nefroloških, neuroloških i drugih. Zvaničan stav SZO je da je umerena fizička aktivnost najbolji način da očuvate i poboljšate svoje zdravlje!
POKRET ZAMENJUJE BILO KOJI LEK – LEK NE MOŽE ZAMENITI POKRET