Martina Klasića 16, Vrdnik, Srbija +381 22 21 55 333 rezervacije@hotelpremier.rs

Prirodni faktor lekovite vode

Hotel Premier Aqua, Banja Vrdnik, Vrdnik, Wellness and Spa, bazeni, termalna voda, Smestaj, Apartmani

Blagotvorno dejstvo termalne vode, poznato je od početka 19. veka. U vreme kad je Vrdnik bio rudarsko mesto, rudari su bili prvi koji su isprobali pozitivne efekte ove vode. Radeći u oknu često su stajali u vodi koja se pojavljivala iz pukotina u krečnjaku. Ne znajući ništa o kvalitetu te vode samo su konstatovali ublažavanje simptoma kostobolje i bržu epitalizaciju kože. Rezultati analize vode samo su potvrdili izjave rudara i postavili su naučne okvire za primenu ove vode u medicini.


Termalna voda iz tog istog podzemnog jezera danas se nalazi u bazenima hotela “Premier Aqua“ i ima medicinsku primenu u specijalističkoj ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Aqua Medica“, koja se nalazi u sklopu hotela.

Ona na izvorištu ima 35,3°C dok, zahvaljujući najsavremenijem sistemu prerade termalne vode, u naše bazene stiže sa temperaturom od 31°C , koja je optimalna za opuštanje mišića i aktivnosti u vodi. Pri tom termalna voda zadržava svoja lekovita svojstva i pozitivno delovanje aktivnih supstanci koje sadrži - između ostalog natrijum, kalcijum, magnezijum, sulfate i hidrokarbonate.